Fjölbreyttar aðferðir

Námskeiðin byggja á virkri þátttöku, raundæmum, verkefnum, ígrundun og umræðum. Lögð er áhersla á hagnýtingu í starfi hvers og eins.

Markviss námskeið

Við greinum þarfir viðskiptavina og aðlögum námsefni, áherslur og tímalengd að þörfum
þátttakenda og starfsumhverfi. 

Styrkir stéttarfélaga

 Mörg stéttarfélög veita styrki vegna fræðslu – jafnvel allt að 90% af námskeiðsgjaldi.

Viltu meiri upplýsingar?

Hafðu samband til
að kanna möguleikana
og fá nánari
upplýsingar
um námskeiðin. 

Samskipti á vinnustöðum

Yfirsýn yfir mismunandi samskiptastíla og innsýn í fyrirmyndar samskiptastíl. Betri færni í að taka eftir földum skilaboðum -þínum eigin og annarra. Aukinn skilningur á hvernig megi fyrirbyggja óæskilegan ágreining og spennu á vinnustaðnum og í staðinn stuðla að öflugum samskiptum. Aukin færni í að takast á við erfið samskipti og erfið mál sem þarf að ræða.    [Rakel]

Starfsmannasamtöl

Skýr og áhrifamikil verkfæri fyrir stjórnendur til undirbúnings fyrir starfsmannasamtöl. Leikin dæmi á myndbandi um hvað ber að varast og hvað ber að leggja áherslu á. Innsýn í einfaldar og markvissar aðferðir til að ræða frammistöðu sem þarf að bæta. Þjálfun í samtalstækni og afhent dæmi um samtalsform og leiðbeiningar til starfsmanna. 
Bjóðum einnig kynningar fyrir starfsfólk til undirbúnings fyrir starfsmannasamtöl   [Rakel]

Í blíðu og stríðu með okkur sjálfum

Morgun- eða hádegisfyrirlestur
Hugvekja um mikilvægi þess að standa með okkur sama hvað á dynur. Umræða um túlkun upplýsinga –hvaða gleraugu settum við upp í morgun og hvaða gleraugu er okkur tamast að nota? Hugleiðingar um hvað drífur okkur áfram og persónuleg gildi. Hver eru skilaboðin til okkar sjálfra ef illa gengur og hvernig getum við ræktað ný og jákvæðari viðhorf?  [Rakel]

Starfsmannasamtöl

Skýr og áhrifamikil verkfæri fyrir stjórnendur til undirbúnings fyrir starfsmannasamtöl. Leikin dæmi á myndbandi um hvað ber að varast og hvað ber að leggja áherslu á. Innsýn í einfaldar og markvissar aðferðir til að ræða frammistöðu sem þarf að bæta. Þjálfun í samtalstækni og afhent dæmi um samtalsform og leiðbeiningar til starfsmanna. 
Bjóðum einnig kynningar fyrir starfsfólk til undirbúnings fyrir starfsmannasamtöl   [Rakel]

Lausn ágreinings á vinnustað

Verkfæri fyrir stjórnendur og mannauðssérfræðinga að takast á við ágreining á vinnustaðnum. Helstu ástæður og afleiðingar ágreinings á vinnustöðum. Hvernig má fyrirbyggja ágreining? Vinnustaðamenning og skipulag. Aðferðir lausnamiðaðrar sáttamiðlunar.   [Rakel]

Sala, þjónusta og upplifun

Vel þjálfaður starfsmaður í sölu og þjónustu er öruggari og ánægðari í starfi sínu. Viðskiptavinurinn fær þar af leiðandi betri  þjónustu og upplifun. Meiri líkur eru á aukinni sölu og að traust viðskiptasamband myndist sem er forsenda endurtekinna viðskipta.  Viðskiptastjórnun (CRM/Customer Relationship Management) er tekið sérstaklega fyrir.  Hentar vel bæði fyrir fyrirtæki í smásölu (B2C) og á fyrirtækjamarkaði (B2B).[Guðmundur]

Verðlagning

Verðlagning á vöru og þjónustu hefur gríðarleg áhrif á arðsemi fyrirtækja og er einn af grunnþáttum í rekstri fyrirtækja. Verðákvarðanir byggjast oft á undirliggjandi kostnaði, gömlum reiknireglum eða jafnvel ágiskunum. Það skiptir miklu máli að vanda sig við verðlagningu. [Guðmundur]

Vörustjórnun: innkaupa- og birgðastýring

Vörustýring fyrirtækja er grunnstoð í smásölu, heildsölu og framleiðslufyrirtækjum. Að eiga réttar vörur, í réttu magni, á réttu verði og á réttum tíma er lykillinn að góðum rekstrarárangri. Því er mikilvægt að vera með puttann á púlsinum og hugsa vörukaup út frá viðskiptavinum og stefnu fyrirtækisins. Það getur verið dýrkeypt fyrir reksturinn að missa tökin á birgðunum.[Guðmundur]

Birki ráðgjöf ehf.
Borgartún 3  105 Reykjavík
855 5001  birki@birki.is

Ástríða okkar er langtímaárangur þinn